منظور ما از جُستار (و نه تعریف جامع آن بلکه آن‌چه در آگورا به‌مثابه جُستار منتشر می‌شود) آن‌گونه نوشته‌هایی‌ست که واجد شرایط زیر هستند:

  • کوتاهند
  • بحثی متکی بر شواهد قابل اتکا ارائه می‌کنند.
  • فرضیه روشنی را معرفی می‌کنند و یک چارچوب تئوریک دارند.
  • داده‌های روشنی را درباره یک موضوع به هم مرتبط می‌کنند و دست به تحلیل یک موضوع مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی می‌زنند.
  • توصیفی یا تشریحی و یا روایی نیستند. ( جُستارهای توصیفی و روایی بیشتر استفاده‌های ژورنالیستی دارند یا به عنوان داده خام برای تحلیل در آینده و انجام پژوهش آکادمیک به‌کار گرفته می‌شوند و بالاستقلال ارزش آکادمیک ندارند).
  • استدلالی و تفسیری هستند.
  • در هر کجا شواهدی ارائه می‌کنند، ارجاع‌دهی روشمند دارند.

مهم: جُستارهایی که حاوی تحلیل صرف خبری و سیاسی، گزارش، روایت شخصی و بیان احساسات نگارنده باشند، در آگورا قابل انتشار نیستند. تمرکز آگورا به عنوان تریبون یک نهاد آموزش عالی، بر رویکردهای آکادمیک و نوشتارهای روشمند استدلالی و متکی بر شواهد در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و با معیارهای حداقل آکادمیک است.

جُستار شما نباید پیش‌تر در جای دیگری منتشر شده باشد. آگورا از انتشار جُستارهایی که پیشتر در جای دیگری منتشر شده‌باشند، معذور است.

جُستارنویسان

این بخش به مجموعه جُستارهای حقوق بشری دکتر محمود مسائلی، استاد مطالعات حقوق بشر ایران آکادمیا، دبیرکل اندیشکده بین المللی نظریه های بدیل و معضلات جهانی و بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک اختصاص یافته‌است. این جُستارها عمدتا در پاسخ به پُرسش‌ مطرح شده از سوی مخاطبان درسگفتارهای دکتر مسائلی نگاشته شده‌اند و هر جُستار به پرسش مشخصی می‌پردازد.

اصول آزادی خواهی و دمکراسی در مقابله با استبداد

به احترام محمد نوری زاد و دیگر همرزمان شریف او در به چالش کشیدن استبداد   پرسش...

اصول مقاومت مدنی در مبارزه با استبداد

با احترام به مبارزات مدنی مردم ستم دیده ایران بویژه هموطنان و مردم خوزستان، سیستان...

شعر طنز، صدای بلند آزادی خواهی

به افتخار محمد رضا عالی پیام (هالو) و صدای رسای او برای رهایی بخشی انسان نیــش...

صلاحیت دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر

طرح موضوع اکثرا در خبرها و نیز گفتگوهای مردم این موضوع محل بحث قرار می گیرد...

تفسیری بر بی‌اعتباری حکومت بدترین‌ها در فلسفه سیاسی

به احترام ١۴ فعال سیاسی و بیانیه استوار آنان برای آزادی خواهی و دمکراسی   پرسش...

امتیاز (رانت) خواری حکومتی و تباهی اصول دمکراتیک

به احترام فاطمه و محمد حسین سپهری و فریاد بلند آنان برای آزادی خواهی و...

مذهب نهادین و انکار هویت انسانی

به یاد کشتار کودکان بومی در مدارس شبانه روزی اجباری کانادا و به احترام نوجوانان ایرانی...

تضاد ماهوی حکومت دینی با گفتمان حقوق بشر

هر سکوت ای مردم آزاده اوج بردگی است مرگ دارد صد شرف بر اینکه نامش زندگی...

حقوق بشر، ذاتی مبارزه با ظلم و تعهد رهایی بخشی جامعه

به احترام اراده آهنین محمد نیشابوری در مقابله با ظلم و بیداد سر تعظیم فرود...

الگوی روسی قدرت برای مقابله با آزادی خواهی و دمکراسی

پرسش: اگر قدرت داشتن برای یک کشور به منزله توانایی نظامی و استراتژیک برای بازدارندگی...
به دوستان خود بگویید!
Share