خانه وبینار

وبینار

وبینارهای انجمن آزادی اندیشه با هدف برقراری دیالوگ با مخاطبین و امکان پرسش و پاسخ زنده با پژوهشگران و اندیشمندان برگزار می‌شود. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی با همکاری ایران آکادمیا برگزار می شوند.