خانه درسگفتار اقتصاد مارکسی

درسگفتار اقتصاد مارکسی

video

درسگفتار شماره ۴

امروز درباره یک فیلسوف مشهور به اسم ریچارد رورتی که چند سال پیش فوت کرد صحبت می‌کنیم . او در دانشگاه پرینستون درس فلسفه می‌داد. او تحقیقات زیادی در مورد جنبش‌های پسامدرن(post modern movement)...
video

درسگفتار شماره ۳

مارکس در سال۱۸۱۸ در آلمان بدنیا آمد و در سال ۱۸۸۳ فوت کرد. اولین چیزی که درباره او می‌توانیم بگوییم این است که مارکس درباره جامعه فکر می‌کرد. او به این علت تئوری مارکسیستی...
video

درسگفتار شماره ۲

مارکس توضیحی در این مورد می‌دهد و می‌گوید که مردم در این مورد اطلاعی ندارند و حواس‌شان نیست که این استثمار طبقاتی در حال انجام گرفتن است. بنابراین حرکتی در جهت از بین بردن...
video

درسگفتار شماره ۱

درسگفتار شماره ۱ - از مجموعه درسگفتارهای استفان رزنیک درباره اقتصاد مارکسی صبح بخیر یا عصر بخیر، هر زمانی که شما این درس‌گفتار را تماشا می‌کنید. من می‌خواهم در باره مطالب این درس صحبتی داشته...