خانه درسگفتار اقتصاد مارکسی

درسگفتار اقتصاد مارکسی

video

درسگفتار شماره ۱۷

می‌خواهم درباره بعضی نتایج این گسترش سرمایه‌داری صحبت کنم. می‌خواهم نشان دهم که مارکس چگونه آن را توضیح می‌دهد و می‌گوید : گسترش سرمایه‌داری در خود نطفه انقباض و کوچکتر شدن اقتصاد را دارد...
video

درسگفتار شماره ۱۶

میخواهم چهار مورد اصلی درباره ارزش اضافی که مارکس در جلد اول سرمایه حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ صفحه به آن اختصاص داده است را مختصرا بیان کنم. باید دید یک سرمایه‌دار از چه راهی...
video

درسگفتار شماره ۱۵

ما با معادله زیر شروع می‌کنیم. C +V + SV = Wealth. ثروت $2 + $1 +$1 = $4. 4 hrs + 2 hrs + 2 hrs= 8 hrs این معادلات بالا را قبلا داشتیم. طبق نظریه مارکس تولید...
video

درسگفتار شماره ۱۴

ما در ادامه بررسی تئوری ارزش مارکس و ارائه ارزشمند آن در جلد یک کتاب سرمایه، متوجه می‌شویم که او همه چیز را در رابطه با قلمرو و حوزه معاوضه می‌بیند که همان توزیع...
video

درسگفتار شماره ۱۳

در ادامه بررسی و خواندن کتاب سرمایه جلد اول، می‌خواهم درباره پول صحبت کنم. مارکس پول را به عنوان آنچه معادل گسترده و یا معادل همگانی معرفی می‌کند ( universal equivalent). پول کالایی است...
video

درسگفتار شماره ۱۲

من می‌خواهم درباره این کار انتزاعی بیشتر تامل کرده و آن را کمی بیشتر مطالعه کنیم. فرض کنید که چهار ساعت زمان می‌برد که یک سیب را تولید کنیم، در ضمن فرض کنید که چهار...
video

درسگفتار شماره ۱۱

اجازه بدهید جلد اول کتاب مارکس را شروع کنیم. مارکس ابتدا در باره رابطه بین انواع مختلف کالاها شروع می‌کند. او همانطور که در کتاب خواندید شروع می‌کند که یک کت (coat) معادل است...
video

درسگفتار شماره ۱۰

بگذارید با هم شروع به خواندن این کار بزرگ مارکس”کتاب سرمایه” کنیم. این سه جلد کتاب ، در حقیقت ۶جلد می‌باشد. سه جلد آن به اسم سرمایه و سه جلد دیگر که بعد از...
video

درسگفتار شماره ۹

ما می‌خواهیم درباره تئوری جامعه طبقاتی مارکس صحبت کنیم. ما در مورد منطق تئوری مارکس و دیالکتیک و آنچه من می‌نامم عوامل متعدد تعیین کننده (overdetermination) قبلا مطالعه کردیم و همچنین در چند جلسه...
video

درسگفتار شماره ۸

می‌خواهم درباره اختلاف بین سامان و نظم یک تئوری و منظور و هدفی که توسط تئوری بیان و طراحی شده است صحبت کنم، که بسیار پیچیده بنظر می‌آید. اجازه دهید کمی‌ بیشتر روی آن...