خانه درسگفتار

درسگفتار

این بخش شامل درسگفتارهایی‌ست که چه از سوی ایران‌آکادمیا و چه از سوی دیگران تهیه یا ارائه شده است و در آگورا در دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

video

شیوه اداره مطلوب

سلسله گفتارهای دکتر جلیل روشندل با موضوع شیوه اداره مطلوب برنامه تلوزیونی ایران آکادمیا در کانال اندیشه، هر چهارشنبه ساعت ۹ شب به وقت تهران