خانه درسگفتار

درسگفتار

این بخش شامل درسگفتارهایی‌ست که چه از سوی ایران‌آکادمیا و چه از سوی دیگران تهیه یا ارائه شده است و در آگورا در دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

video

دانشگاه در جامعه مدرن

اهمیت آزادی‌های آکادمیک برای استاد و دانشجو سلسله گفتارهای دکتر سعید پیوندی برنامه تلوزیونی ایران آکادمیا در کانال اندیشه، هر چهارشنبه ساعت ۹ شب به وقت تهران برگزار می‌شد. این مجموعه را در اینجا می‌توانید مشاهده کنید.
video

شیوه اداره مطلوب

سلسله گفتارهای دکتر جلیل روشندل با موضوع شیوه اداره مطلوب برنامه تلوزیونی ایران آکادمیا در کانال اندیشه، هر چهارشنبه ساعت ۹ شب به وقت تهران