خانه ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا یک مجله دانشگاهی علوم اجتماعی و انسانی با شماره سریال استاندارد بین المللی (ISSN): ۲۵۸۹-۱۳۶۷ است. این مجله دوره‌ای هر سال دو بار در پاییز و بهار توسط انتشارات ایران آکادمیا منتشر می‌شود.