خانه جُستار

جُستار

جُستارها بخشی از پروژه آگورا برای انتشار نوشتار کوتاه روشمند از سوی دانشگاهیان، اندیشمندان و پژوهشگران است. این جُستارها زمینه‌ای برای انتشار مباحث تازه و ایجاد بستری برای گفتگوی ثمربخش آکادمیک و روشمند و مبتنی بر اندیشه انتقادی فراهم می‌کند. برای دسترسی به صفحه خانه جُستار از منو در بخش نوشتاری روی جُستار کلیک کنید