خانه دیگر ژورنال‌ها

دیگر ژورنال‌ها

ژورنال‌های علمی یا دانش‌محور فارسی که زیر سایه سانسور دولتی نباشند و لاجرم در خارج از ایران منتشر شوند نادر هستند. در این مجموعه تلاش می‌شود به آرشیو دوره کامل برخی از ژورنال‌هایی که دیگر منتشر نمی‌شوند و همچنین به دیگر ژورنال‌های رایگان موجود و در حال انتشار در حوزه علوم انسانی و اجتماعی لینک داده شود تا یکجا در دسترس دانشجویان و علاقمندان قرار بگیرند.