خانه نویسندگان پست‌ها توسط ادمین آگورا

ادمین آگورا

31 پست 1 نظر
video

درسگفتار شماره ۵

در نظر بگیرید که مارکسیسم یک موضوع مفهومی است. موارد فیزیکی مثل این درس‌گفتار و یا بطور مثال وجود اتومبیل مفهومی نیستند و قابل...

آخرین مقاله‌ها

نظریه کوییر؛ منفصل ساختن روان‌شناسی انتقادی

نویسندگان: میگل روسلو پنازولا و ترزا کابرویا اوباچ - برگردان: امانوئل شکریان منتشر شده در: نشریه شماره ۷ ایران آکادمیا، بهار ۱۴۰۰، صفحه...