خانه سخنرانی‌ها

سخنرانی‌ها

در این مجموعه تلاش می‌شود کنفرانسها و سخنرانیهایی كه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی انجام می‌شوند پوشش داده شوند و در دسترس قرار بگیرند.

بدبختی و خوشبختی علوم انسانی در ایران، محمد رضا نیکفر

محمدرضا نیكفر پنل «چشم‌انداز علوم انسانی در ایران» در یازدهمین کنفرانس ایران شناسی در وین عنوان سخنرانی محمدرضا نیکفر، بدبختی و خوشبختی علوم انسانی و اجتماعی در ایران بود. او تیره‌روزی این علوم را در ضعف...

معنای پروژۀ اسلامی سازی علوم انسانی، سعید پیوندی

سعید پیوندی پنل «چشم‌انداز علوم انسانی در ایران» در یازدهمین کنفرانس ایران شناسی در وین سعید پیوندی در سخنرانی خود از جمله به انقلاب فرهنگی و در ادامه به “ پروژهاسلامی سازی” پرداخت و نشان داد...

دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما

انجمن آزادی اندیشه برگزار می‌کند: دین‌پیرایی در جهان مسیحی دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما رفورماسیون چیست؟ چگونه آغاز شد و چه سیر و سرنوشتی یافت؟ پروتستانتیسم و دین‌پیرایی مسیحی چه بازتابی...

تأملی براعتراضهای اجتماعیِ اخیر در ایران

با ابتكار و برگزاری انجمن آزادی اندیشه:  تأملی براعتراضهای اجتماعیِ اخیر در ایران: از دیماه ۹۶ تا دختران خیابان انقلاب دانشگاه هومبولت / برلین/ آوریل ۲۰۱۸ لیستی شامل ٤ ویدئو: تأملی براعتراضهای اجتماعیِ اخیر در ایران تأملی...

رشته «مطالعات زنان» در ایران، نیره توحیدی

نیره توحیدی پنل «چشم‌انداز علوم انسانی در ایران» در یازدهمین کنفرانس ایران شناسی در وین نیره توحیدی از وضعیت دانشگاهها بطور عام و از وضعیت رشته «مطالعات زنان» بطور خاص، به عنوان یک بررسی نمونه‌ای از...

آزادی علمی و حق تحصیل در ایران

با ابتكار و برگزاری ایران آكادمیا: تحصیل در ایران لیستی شامل ٤ ویدئو: ١. امید منتظری: آزادی علمی و حق تحصیل در ایران ٢. امیر یحیی آیت الهی (پژوهش مشترک با وفا مهرآیین): مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه...