خانه سخنرانی‌ها

سخنرانی‌ها

در این مجموعه تلاش می‌شود کنفرانسها و سخنرانیهایی كه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی انجام می‌شوند پوشش داده شوند و در دسترس قرار بگیرند.

بررسی استراتژی های هویتی در نوجوانان مهاجر. مژگان کاهن

مژگان كاهن گردهمایی «هویت در مهاجرت» ۱۱ مارس ۲۰۱۷ هلند بهمت بنیاد زنان ایرانی در هلند (آزاده) برگزار شد. مهرداد درویش پور، مژگان كاهن و  رضا كاظم زاده سخنرانان اصلی این گردهمایی بودند. مژگان کاهن متولد ١٣٤٤، فارغ التحصیل...

رشته «مطالعات زنان» در ایران، نیره توحیدی

نیره توحیدی پنل «چشم‌انداز علوم انسانی در ایران» در یازدهمین کنفرانس ایران شناسی در وین نیره توحیدی از وضعیت دانشگاهها بطور عام و از وضعیت رشته «مطالعات زنان» بطور خاص، به عنوان یک بررسی نمونه‌ای از...

دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما

انجمن آزادی اندیشه برگزار می‌کند: دین‌پیرایی در جهان مسیحی دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما رفورماسیون چیست؟ چگونه آغاز شد و چه سیر و سرنوشتی یافت؟ پروتستانتیسم و دین‌پیرایی مسیحی چه بازتابی...

دین علمی و علم دینی، حسن یوسفی اشکوری

حسن یوسفی اشكوری پنل «چشم‌انداز علوم انسانی در ایران» در یازدهمین کنفرانس ایران شناسی در وین یوسفی اشکوری در مبحث دین علمی و علم دینی از جمله در انتقاد به دیدگاه آیت الله جوادی آملی، که...

مهاجرت، دگرگونی در الگوهای مردانگی و برابری جنسیتی – مهرداد درویش پور

مهرداد درویش پور گردهمایی «هویت در مهاجرت» ۱۱ مارس ۲۰۱۷ هلند بهمت بنیاد زنان ایرانی در هلند (آزاده) برگزار شد. مهرداد درویش پور، مژگان كاهن و  رضا كاظم زاده سخنرانان اصلی این گردهمایی بودند. مهرداد درویش‌پور متولد تهران، ۱۵...

بحران هويت در مهاجرت – رضا کاظم زاده

رضا كاظم زاده گردهمایی «هویت در مهاجرت» ۱۱ مارس ۲۰۱۷ هلند بهمت بنیاد زنان ایرانی در هلند (آزاده) برگزار شد. مهرداد درویش پور، مژگان كاهن و  رضا كاظم زاده سخنرانان اصلی این گردهمایی بودند.  رضا کاظم زاده روانشناس بالینی...

معنای پروژۀ اسلامی سازی علوم انسانی، سعید پیوندی

سعید پیوندی پنل «چشم‌انداز علوم انسانی در ایران» در یازدهمین کنفرانس ایران شناسی در وین سعید پیوندی در سخنرانی خود از جمله به انقلاب فرهنگی و در ادامه به “ پروژهاسلامی سازی” پرداخت و نشان داد...