خانه انتشارات

انتشارات

انتشارات ایران آکادمیا با هدف نشر آثار علمی تدوین شده توسط ایران آکادمیا و همچنین تسهیل نشر آثار علمی دیگران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تاسیس شده است. بزودی در این بخش پژوهشها، ژورنال‌ها و کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات ایران ٱکادمیا در دسترس علاقمندان قرار خواهند گرفت.

هیچ پستی برای نمایش نیست