خانه برنامه‌ها

برنامه‌ها

برنامه تلوزیونی ایران آکادمیا هر هفته، چهارشنبه‌ها ساعت ۹ شب به وقت تهران به مدت نیم ساعت از کانال اندیشه پخش می‌شود. در این برنامه هر ماه یک سلسله گفتار آموزشی طی چهار تا پنج هفته ارائه می‌شود

هیچ پستی برای نمایش نیست