خانه برنامه‌ها

برنامه‌ها

برنامه تلوزیونی ایران آکادمیا هر هفته، چهارشنبه‌ها ساعت ۹ شب به وقت تهران به مدت نیم ساعت از کانال اندیشه پخش می‌شود. در این برنامه هر ماه یک سلسله گفتار آموزشی طی چهار تا پنج هفته ارائه می‌شود