خانه ژورنال‌ها

ژورنال‌ها

ژورنال‌های علمی فارسی که زیر سایه سانسور دولتی نباشند و لاجرم در خارج از ایران منتشر شوند نادر هستند. در این مجموعه تلاش می‌شود به آرشیو دوره کامل برخی ژورنالهایی که دیگر منتشر نمی شوند و همچنین به دیگر ژورنالهای رایگان موجود و در حال انتشار در حوزه علوم انسانی و اجتماعی لینک داده شود و در یکجا در دسترس دانشجویان و علاقمندان قرار بگیرد.

شماره سوم ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، شماره ۳، بهار ۲۰۱۹ فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است:   ردپای امر واقع: نقدایدئولوژی و مسئله ایران / اشکان بهشتی جنبشهای اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی:...

شماره دوم ژورنال ایران آکادمیا

شماره دوم ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا منتشر شد دومین شماره ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا را در این لینک دریافت و مطالعه کنید. علاقمندان می‌توانند نسخه چاپی شماره دوم را از...

هفتمین شماره ژورنال آزادی اندیشه

دانلود شماره ششم ژورنال آزادی اندیشه،  موضوع ویژه: زنان، جنسیت، سکسوالیته علاقمندان می‌‌توانند نسخه چاپی شماره ششم را از این لینک در سایت انتشارات سفارش بدهند بخش موضوعیِ نشریه مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلا مگرایی...

ششمین شماره ژورنال آزادی اندیشه

شماره پنجم ژورنال آزادی اندیشه، تیر ١٣٩۷،  شماره ویژه به مناسبت پانصد سالگی رفرماسیون علاقمندان می‌‌توانند نسخه چاپی شماره ششم را از این لینک سفارش بدهند بخش موضوعی نشریه . فرهاد خسروخاور، محسن متقی /...

پنجمین شماره ژورنال آزادی اندیشه

شماره پنجم ژورنال آزادی اندیشه، آذر ١٣٩۶،  شماره ویژه بمناسبت صدمین سال انقلاب اكتبر علاقمندان می‌‌توانند نسخه چاپی شماره پنجم را از این لینک سفارش بدهند نویسنده‌ها و مقالات: علی میرسپاسی: تقی ارانی:درجستوجوِی چِپ فرهنگی کاظم...

شماره نخست ژورنال ایران آکادمیا

شماره اول ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا منتشر شد نسخه رایگان شماره نخست ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا را در این لینک دریافت و مطالعه کنید. علاقمندان می‌توانند نسخه چاپی شماره نخست را از...

آرشیو ژورنال آزادی اندیشه

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌­شود. کلیه­ مقاله‌­های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” و با ارزیابیِ دو صاحب‌­نظرِ حوزه­ای که مقاله به آن تعلق دارد...