خانه مقاله‌ها اداره مطلوب

اداره مطلوب

بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و نگاهی گذرا به سیاستهای جمهوری اسلامی

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، صفحه ٩٤ تا ١١٢» اگر نابرابری جنسیتی ادامه یابد، اگر گام‌های جدی برای مقابله با آن برداشته نشود، اگر مشارکت و همکاری زنان در کلیه سطوح به رسمیت شناخته نشود، اگر...