خانه مقاله‌ها

مقاله‌ها

منبع: نیویورک ریویو اشاره مترجم: مقاله حاضر سعی دارد دلايل حمايت از ترامپ را توضيح دهد. انتخابات سال دو هزار و بيست نشان داد كه به رغم حمايت همه‌جانبه رسانه‌هاى جريان اصلى از بايدن، رقيب او همچنان می‌تواند به آستانه‌ى پيروزى برسد. میلیون‌ها هوادار دو آتشه به رغم افشا شدن...
«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۹۲ تا ۱۱۴» برای بسیاری از موّرخان غربی تاریخ دین، اسلام یک مسئله است. بدین معنا که چگونه ممکن است پس از مسیحیت، آخرین دین، ظهور کرده باشد؟ مکان جغرافیایی خاص آن هم با کلیشهٔ شرق‌شناسی در تعارض است: چیزی...
«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۶۸ تا ۹۱» چکیده نابرابري جنسيتي از موضوعات مهم زندگي اجتماعي انسان در جوامع مختلف است. در بيشتر كشورها مسئوليت پرورش كودكان و اداره‌ي خانه به عهده‌ي زنان است،‌ در حالي كه مردان مسئول كار بيرون از خانه هستند و عرصه‌ي...
«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۵۴ تا ۶۷» ژان-سارا ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه مقدمه ژاندارک و سارا برنارد هر دو فرانسوی هستند (که در اینجا چندان اهمیتی ندارد). هر دو به شیوه‌ی خود جنگ رفته‌اند، هر دو قید و بندهای مرسوم ساختار و فرهنگ اجتماعی...
«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۴۲ تا ۵۲» ملک را ز آزادی فکر و قلم قوت فزای          خامهٔ آزاد نافذتر ز نوک خنجر است چکیده در این مقاله به موضوع آزادی مطبوعات و رسانهها پرداخته و ارتباط میان آزادی بیان و آزادی مطبوعات و نقش حکومتها در...
«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۱۸ تا ۴۱» مقدمه جنبش‌های اجتماعی جدید در بستر جامعه مدنی شکل می گیرند و رشد می‌کنند و یا سرکوب شده و از اهداف خود باز می‌مانند. چه ارتباطی بین جنبش‌های مدنی و جامعه مدنی وجود دارد؟ آیا این ارتباط یک...
«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۶ تا ۱۷»      ایگلتون(۲۰۰۷) در پرداختن به مفهوم ایدئولوژی ونقدآن دوسرفصل کلی طرح‌ریزی کرده‌است: نخست ایدئولوژی آنگونه که پس از جنگ جهانی اول و در واکنش به فاشیزم و استالینیزم مطرح است. او درادامه‌ی تبیین این رویکرد به روایت...
    مقدمه :   در این مقاله ابتدا سعی شده تصویری از مفهوم جامعه‌ی مدنی ‌به‌دست آید، سپس برخی از دستاوردهای مدنی و اجتماعی و اقتصادی جنبش‌های مهم معاصر در ایران بررسی گردیده و در نهایت به این پرداخته شده که تا چه حد دستاوردهای جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران در ایجاد و...
   مقدمه  ایرانِ مدرن، سکولاریزاسیونِ ازبالا را در دوران حکومت پهلوی و سکولاریزاسیون از پایین را هم در دوران پهلوی و هم در دوره‌ی جمهوری اسلامی شاهد بوده است. حکومت پهلوی به شکلی تعصب‌آمیز و گاه خشن، سکولارکردنِ جامعه را پیش می‌برد. هم‌زمان روشنفکران و گروه‌های اپوزیسیونِ سکولار اعم از مارکسیست...
     دسامبر 2017  دموکراسی وشیوه‌ی اداره‌ی مطلوب  پیش گفتار زنان، بخش بزرگی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند که مشارکت و فعالیت آنان، از کلیدهای مهم پیشرفت و توسعه جوامعه بشری است. توانمندسازی، یک پروسه‌ی فعال و چند بعدی است که زنان را قادر می‌سازد تا هویت و قدرت خود را در تمامی...