خانه نویسندگان پست ها توسط Sajad Sepehri

Sajad Sepehri

1 پست 0 نظرات

آرنت خوانی – بخش هفتم

پادکست را در پلتفرم‌های زیر دنبال کنید آغاز بازنشر جلسات آرنت خوانی از اپیزود چهل و چهارم توسط مهدی خلجی پادکست ایران آکادمیا...