خانه نویسندگان پست ها توسط ایران آکادمیا

ایران آکادمیا

122 پست 0 نظرات

ژورنال پنجم ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، شماره ۵، بهار ۲۰۲۰ فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است: موسیقی و هویت. اتواتنوگرافی تحلیلی-انتقادی به...

گردهمائی روان شناسی مارکسیستی: پارادایمی پژوهشی که زمان آن فرا رسیده است

لینک به رویداد در فیس بوک: دوستان و علاقمندان را دعوت کنید لینک به رویداد در ایونت براید: دوستان و علاقمندان را دعوت کنید گردهمائی روان...

ژورنال چهارم ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، شماره ۴، پائیز ۲۰۱۹ فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است: درباره مفهوم نقد / علیرضا گیتی‌گهر ...

سیری کوتاه در بایگانی اسلام

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۹۲ تا ۱۱۴» برای بسیاری از موّرخان غربی تاریخ دین، اسلام یک مسئله است. بدین...

کالبدشکافی معرفت شناختی و روش شناختی اندیشه ایرانشهری

سومین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹ کالبدشکافی معرفت شناختی و روش شناختی اندیشه ایرانشهری احمد محمدپور...

بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۶۸ تا ۹۱» چکیده نابرابري جنسيتي از موضوعات مهم زندگي اجتماعي انسان در جوامع مختلف است....

ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی

دومین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹ ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی علیرضا مناف‌...

ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۵۴ تا ۶۷» ژان-سارا ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه مقدمه ژاندارک و سارا برنارد هر دو...

علل عقب ماندگی و نقد روشنفکری ایران، گفتگو با داریوش آشوری، بخش چهارم

داریوش آشوری یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان و پژوهشگران معاصر ایران‌ است. او در زمینه فلسفه، زبان شناسی، فرهنگ ایرانی، واژه‌سازی و ترجمه کارهای ارزنده‌ای...