خانه نویسندگان پست ها توسط ایران آکادمیا

ایران آکادمیا

125 پست 0 نظرات

خواندن هانا آرنت کافی نیست 

منبع: نیویورک ریویو اشاره مترجم: مقاله حاضر سعی دارد دلايل حمايت از ترامپ را توضيح دهد. انتخابات سال دو هزار و بيست نشان داد كه...

کولبری، بسترها و پیامدها

لینک پخش زنده در فیس بوک لینک به رویداد در فیس بوک: دوستان و علاقمندان را دعوت کنید پخش زنده با امکان پرسش و پاسخ، در...

نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی

سومین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «دولت و جامعه» در نیم سال اول ۲۰۲۰ جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی مهرداد دوریش پور از همین...

ژورنال پنجم ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، شماره ۵، بهار ۲۰۲۰ فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است: موسیقی و هویت. اتواتنوگرافی تحلیلی-انتقادی به...

گردهمائی روان شناسی مارکسیستی: پارادایمی پژوهشی که زمان آن فرا رسیده است

لینک به رویداد در فیس بوک: دوستان و علاقمندان را دعوت کنید لینک به رویداد در ایونت براید: دوستان و علاقمندان را دعوت کنید گردهمائی روان...

ژورنال چهارم ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، شماره ۴، پائیز ۲۰۱۹ فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است: درباره مفهوم نقد / علیرضا گیتی‌گهر ...

سیری کوتاه در بایگانی اسلام

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۹۲ تا ۱۱۴» برای بسیاری از موّرخان غربی تاریخ دین، اسلام یک مسئله است. بدین...

کالبدشکافی معرفت شناختی و روش شناختی اندیشه ایرانشهری

سومین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹ کالبدشکافی معرفت شناختی و روش شناختی اندیشه ایرانشهری احمد محمدپور...

بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۶۸ تا ۹۱» چکیده نابرابري جنسيتي از موضوعات مهم زندگي اجتماعي انسان در جوامع مختلف است....