خانه نویسندگان پست ها توسط ایران آکادمیا

ایران آکادمیا

94 پست 0 نظرات

انقلاب ایران، پس از ۴۰ سال: گسست‌ها و پیوستگی‌ها

دانشگاه ایران آکادمیا در همکاری با دانشگاه لیدن و انجمن پژواک (فرانسه) برگزار می‌کند «کنفرانس «ایران، پس از ۴۰ سال: گسست‌ها و پیوستگی‌ها http://ir40.iranacademia.com زبان: فارسی زمان: جمعه...

مهاجرت، همپیوستگی، تبعیض قومی و نژادی

وبینار زنده دکتر مهرداد درویش‌پور در معرفی کتاب مهاجرت، همپیوستگی، تبعیض قومی و نژادی مهاجرت، همپیوستگی و تبعیض قومی و "نژادی" – چشم انداز جامعه چند...

ایران پسا انقلاب

وبینار زنده دکتر مهرزاد بروجردی در معرفی کتاب ایران پسا انقلاب، کتابچه راهنما این کتاب حاصل یک تلاش ۱۴ ساله است با انقلاب ۱۳۵۷ نسلی از روحانیان...

پادکست جدید: اگر طاهره خواهری مثل خود داشت!

 پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. در این اپیزود به گفتگو با خانم پونه پیرا در رابطه...

گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو

وبینار زنده دکتر رسول نفیسی با عنوان:  گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران...

ششمین شماره ژورنال آزادی اندیشه

شماره پنجم ژورنال آزادی اندیشه، تیر ١٣٩۷،  شماره ویژه به مناسبت پانصد سالگی رفرماسیون بخش موضوعی نشریه . فرهاد خسروخاور، محسن متقی / هرمنوتیک...

مروری بر رابطه‌ی امروز ایرانیان و افغانستانی‌ها

وبینار زنده آقای محسن نکومنش با عنوان: یک‌بار دیگر، «از هرات تا تهران» مروری بر رابطه امروز ایرانیان و افغانستانی‌ها این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه...

علل عقب ماندگی و نقد روشنفکری ایران، گفتگو با داریوش آشوری، بخش چهارم

داریوش آشوری یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان و پژوهشگران معاصر ایران‌ است. او در زمینه فلسفه، زبان شناسی، فرهنگ ایرانی، واژه‌سازی و ترجمه کارهای ارزنده‌ای...

هرمنیوتیک ، بحران زبان فارسی، نقد غرب‌زدگی. گفتگو با داریوش آشوری، بخش سوم

داریوش آشوری یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان و پژوهشگران معاصر ایران‌ است. او در زمینه فلسفه، زبان شناسی، فرهنگ ایرانی، واژه‌سازی و ترجمه کارهای ارزنده‌ای...

آثار برجسته، گفتگو با داریوش آشوری، بخش دوم

داریوش آشوری یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان و پژوهشگران معاصر ایران‌ است. او در زمینه فلسفه، زبان شناسی، فرهنگ ایرانی، واژه‌سازی و ترجمه کارهای ارزنده‌ای...