خانه نویسندگان پست ها توسط ایران آکادمیا

ایران آکادمیا

111 پست 0 نظرات

بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۶۸ تا ۹۱» چکیده نابرابري جنسيتي از موضوعات مهم زندگي اجتماعي انسان در جوامع مختلف است....

ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی

دومین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹ ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی علیرضا مناف‌...

ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۵۴ تا ۶۷» ژان-سارا ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه مقدمه ژاندارک و سارا برنارد هر دو...

نگاهی به تازه‌ترین مطالعات درباره مفهوم ایران

اولین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹ نگاهی به تازه ترین مطالعات درباره مفهوم ایران علیرضا مناف‌...

آزادی مطبوعات از حق تا واقعیت

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۴۲ تا ۵۲» ملک را ز آزادی فکر و قلم قوت فزای          خامهٔ آزاد نافذتر...

بازنگری جنبش سبز، یکدهه پس از وقوع

وبینار زنده با امکان پرسش و پاسخ بازنگری جنبش سبز، یکدهه پس از وقوع علی اکبر مهدی دهمین سالگرد جنبش اعتراضی سبز توجه جدیدی را نسبت به...

معرفی کتاب: بررسی تاریخی ناجنبش کوییر ایرانی

برای تهیه این کتاب می‌توانید به این لینک مراجعه کنید اکنون پژوهش‌های اندکی در زمینه تاریخ جنسیت و سکسوالیته در ایران شکل گرفته است. مقالات...

همدلی اجتماعی با کودکان زندانیان

گفت‌وگوی حضوری با حامد فرمند نویسنده کتاب «جای خالی مامان» حامد فرمند متولد و بزرگ شده تهران است (۱۳۵۴). مادرش در حالی که او شش...

روشنفکری و خشونت

وبینار زنده با امکان پرسش و پاسخ روشنفکری و خشونت نیما قاسمی در پی مبحث وبینار گذشته «روش شناسی خشونت سیاسی»، در این وبینار نیما قاسمی به...

جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنش ها و بازتاب ها

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۱۸ تا ۴۱» مقدمه جنبش‌های اجتماعی جدید در بستر جامعه مدنی شکل می گیرند و رشد...