ژورنال پنجم ایران آکادمیا

0
4055
به دوستان خود بگویید!
Share

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، شماره ۵، بهار ۲۰۲۰فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است:

  • موسیقی و هویت. اتواتنوگرافی تحلیلی-انتقادی به منظور پیش نهادن یک گفتمان در ادبیات پژوهشی موسیقی و هویت در تجربه موسیقایی بر محور سه گانه ساخت، اجرا و شنیدن / سجاد سپهری
  • توانمندسازی زنان. مطالعه تطبیقی وضعیت ایران و تونس از منظر آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی / سو شاد، جلیل روشندل
  • هویت ملی در شرایط جهانی شدن / محمود مسائلی
  • روانشناسی شوروی / مانولیس دفورموس / برگردان:‌ امانوئل شکریان

  • میشل فوکو و رخداد ایرانی / اسلاوی ژیژک / برگردان:‌ مائده مکتوم

نسخه دیجیتال و رایگان را در این لینک دریافت و مطالعه کنید.

نسخه چاپی را در سایت انتشارات ایران آکادمیا در این لینک سفارش دهید. هزینه‌ها مربوط به سایت توزیع کننده جهت چاپ و ارسال است.


دانشگاه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پائیز منتشر میشود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید