ژورنال چهارم ایران آکادمیا

0
3644
به دوستان خود بگویید!
Share

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، شماره ۴، پائیز ۲۰۱۹فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است:

  • درباره مفهوم نقد / علیرضا گیتی‌گهر
  • ایدئولوژی، نقد ایدئولوژی و اهمیت آن در فضای سیاسی ایران / راضیه مرادی
  • از جماعت تا جامعه شدن / یوسف پوریعقوب
  • درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه / سجاد سپهری
  • غذانگاری زنان ایرانی در دیاسپورا / افسانه هژبری
  • روانشناسی چیست؟ / ژرژ کانگییم/ برگردان: امانوئل شکریان
  • مارکس و حقوق بشر/ محمود مسائلی
  • تحلیل مارکس از تولید سرمایه دارانه / ژرار دومنی‌یل و دانکن فولی / برگردان: بهداد بردبار و شهرام کیانی

نسخه دیجیتال و رایگان چهارمین شماره ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا را در این لینک دریافت و مطالعه کنید.

خوشبختانه علاقمندانی که مایل به تهیه نسخه چاپی هستند نیز می‌توانند در سایت انتشارات ایران آکادمیا در این لینک سفارش دهند. هزینه‌ها مربوط به سایت توزیع کننده جهت چاپ و ارسال است.


دانشگاه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدیدهها و مسایٔل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پایٔیز منتشر میشود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید