هفتمین شماره ژورنال آزادی اندیشه

0
1886
به دوستان خود بگویید!
Share

دانلود شماره ششم ژورنال آزادی اندیشه،  موضوع ویژه: زنان، جنسیت، سکسوالیته

علاقمندان می‌‌توانند نسخه چاپی شماره ششم را از این لینک در سایت انتشارات سفارش بدهند

  1. بخش موضوعیِ نشریه
   • مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلا مگرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه ۱۹۲۰ تا خاورمیان هی عصر حاضر / ژانت آفاری و راجر فریدلند
   • جنبش زنان و فمینیسم در ایران: بازخوانی از منظر «جهان-محلی» / نیره توحیدی
   • فلسفه‌ی سیاسی فمینیسم / اسفندیار طبری
   • ظهورِ پُرتنشِ سکسوالیته‌ی جدید در جامعه‌ی ایران – تجربه‌ی هم‌خانگی و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج / سعید پیوندی
   • سلسله مراتب مردانگی و مردان همجنس‌گرا در ایران / کلودیا یعقوبی
   • کلیشه‌های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه‌های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران / پروانه حسینی
   • بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران / زینب پیغمبرزاده
   • زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می‌شوند / پرستو اله‌یاری
   • سهم زنان در مشاغل دانشگاهی / پرستو اله‌یاری
   • سیاست‌های ایدئولوژیِ جنسیتیِ حکومت ایران و تأثیر آنها بر مهاجران زن جوان در تبریز / معصومه ولایتی
   • چالش‌های نظام آموزشی ایران در حال و آینده / ناهید حسینی
   • خویشکاری زنان و فرصت‌های از دست رفته / ماندانا زندیان
  2. در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ
   • ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ / اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏزاده
  3. نقدِ کتاب
   • نگاهی به کتاب تحول روایت زنانه‌ی عشق در ایران /  نوشین احمدی
   • نگاهی به کتابِ «حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنس گرایی» /  زیبا میرحسینی
  4. گزارشی از برگزاری دومین مجمع عمومیِ «انجمن آزادی اندیشه»
  5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها

 انجمن آزادی اندیشه

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید