کالبدشکافی معرفت شناختی و روش شناختی اندیشه ایرانشهری

0
1462
به دوستان خود بگویید!
Share

گفتگوی بهداد بردبار با دکتر احمد محمدپور و دکتر کمال سلیمانی

سومین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹
کالبدشکافی معرفت شناختی و روش شناختی اندیشه ایرانشهری
احمد محمدپور و کمال سلیمانی

مطالعه مقاله «آیا غیرفارس ها می‌توانند حرف بزنند؟» بطور مشترک به قلم دکتر محمد‌پور و دکتر سلیمانی از صفحه ۱۳۶ نشریه شماره ۸ آزادی اندیشه در این لینک توصیه می شود

از همین مجموعه وبینار
وبینار اول: نگاهی به تازه‌ترین مطالعات درباره مفهوم ایران
وبینار دوم: ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی

این وبینار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند
در رابطه با مجموعه وبینارهای نیم سال دوم ۲۰۱۹ با موضوع «ملیت و هویت ملی» بیشتر در فراخوان زیر و در فرم زیر بخوانید
به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید