شماره سوم ژورنال ایران آکادمیا

1
3605
به دوستان خود بگویید!
Share

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، شماره ۳، بهار ۲۰۱۹فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است:

 

  • ردپای امر واقع: نقدایدئولوژی و مسئله ایران / اشکان بهشتی
  • جنبشهای اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم‌کنش‌ها و بازتاب‌ها / پویا آزاد
  • آزادی مطبوعات از حق تا واقعیت / سینا ایروانی
  • ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه / سجاد سپهری
  • بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی /جلیل روشندل، فاطمه صادقی، شیما تدریسی
  • سیری کوتاه در بایگانی اسلام / اسلاوی ژیژک / ترجمه مائده مکتوم
  • آشفتگی جنسیتی در روانشناسی اجتماعی: چگونه کار باتلر میتواند بر مفهوم سازی روانشناسان اجتماعی تجربی از جنسیت تائیر بگذارد؟ / مورگن روث و میشل رایان / ترجمه شهرام کیانی

نسخه دیجیتال و رایگان سومین شماره ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا را در این لینک دریافت و مطالعه کنید.

خوشبختانه از این شماره علاقمندانی که مایل به تهیه نسخه چاپی هستند نیز می‌توانند در این لینک سفارش دهند. به تدریج شماره های قبلی نیز افزوده خواهند شد. هزینه‌ها مربوط به سایت توزیع کننده جهت چاپ و ارسال است.


دانشگاه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدیدهها و مسایٔل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پایٔیز منتشر میشود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

به دوستان خود بگویید!
Share

یک نظر

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید