تأملی پیرامون مفهوم آزادی

0
766
به دوستان خود بگویید!
Share

تأملی پیرامون مفهوم آزادی، دکتر محمود مسائلی

تأملی پیرامون مفهوم آزادی
سلسله گفتارهای دکتر محمود مسائلی برنامه تلوزیونی ایران آکادمیا در کانال اندیشه، 

هر چهارشنبه ساعت ۹ شب به وقت تهران

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید