به دوستان خود بگویید!
Share

شبکه های اجتماعی

5,320دوستداردوست شو
97دنبال کنندهدنبال کن
297دنبال کنندهدنبال کن
614مشترکمشترک شو

مقاله‌ها

ژورنالها

نمونه های زیر طرح‌های تحقیقی هستند که شرکت کنندگان در کلاس «اقتصاد در جهان امروز» در پایان دوره خود تدوین کرده‌اند. کلاس اقتصاد در جهان امروز در سامانه کلاسهای آزاد همگانی «آکادمیکس» ارائه شده است و بزودی دوره جدید و خودآموز آن برای همگان در دسترس خواهد بود

تأثیر همیاری (تعاونی) در پروسۀ تولید

عنوان پژوهش
بررسی تأثیر همیاری در پروسۀ تولید در افزایش میزان بهره وری واحدهای تولیدی
علت انتخاب موضوع

در ایران واژۀ cooperation که به «تعاونی» ترجمه شده، عمدتاً به فرم یک بنگاه اقتصادی و یا حتی فرم ثبت آن در دستگاه های حقوقی دولت اطلاق می شود و با تأکیدی که بر روی «تعاونی های مصرف» می شود، در عمل واژۀ cooperation معنایی به غیر از معنای راستین خود یافته است. این در حالی است که این واژه بیش از آنکه به یک فرم اطلاق بشود، بر محتوای روابط میان کارگران به عنوان یکی از نیروهای تولیدی اشاره دارد. رابرت اوون از پیشگامان جنبش تعاونی که نخستین بار از این واژه استفاده کرد آن را در برابر «رقابت» competition به کار برد و نه در برابر بخش دولتی و خصوصی. مرتضی فرهادی مردمشناس اهل ایران برای توصیف و نظم بخشی به اشکال کار گروهی که آن را با عنوان «یاریگری» مشخص می کند، به چهار گونۀ «خودیاری»، «دگریاری»، «همیاری» و «تعاونی های سنتی» اشاره می کند. منظور از همیاری در نظام فکری فرهادی «یاری دوسویه و متقابل و معوض تأخیری» یا در واقع «کمک متقابل و تأخیری جانوران [و انسانها] به همنوعان خود و یا به انواع دیگر است. (فرهادی، 1397: 144) او برای این شکل از کار مزیت هایی را برمی شمرد و آن را هم در پیشگیری از افسردگی ها و امراض روانی ناشی از کار ازخودبیگانه سودمند دانسته که موجب فرحبخشی در محیط کار و کاهش افسردگی می شود، و هم آن را در افزایش راندمان و بازدهی نیروی کار و بهره وری تولید مؤثر می داند که این مفهوم اخیر را در نظام فکری خود با مفهوم «گوالیگری» یا «برکت افزایی» مشخص می کند. بهره وری productivity به معنای «مقدار کالا یا خدمات تولیدشده به نسبت مقدار کار یا انرژی صرف شده» است، «بدون اینکه کیفیت آن کالا یا خدمات دچار افت شود». یکی از عوامل مؤثر در افزایش بهره وری وضعیت «نیروی کار» یا در واقع عامل انسانی کار است. اهمیت انتخاب این موضوع برای پژوهش در این است که تاکنون بیش از آنکه به عامل انسانی در کار با هدف افزایش بهره وری توجه شود، به عوامل تکنولوژیک و یا سخت افزاری دیگر توجه شده و در برابر، محیط کار با نگرش های فوردیستی یا نگرش های ملهم از آن به فضایی انضباطی تبدیل شده و شکلگیری روحیۀ کار جمعی و تقویت پیوندهای جمعی میان کارگران در پروسۀ کار یا مورد بی توجهی قرار گرفته و یا حتی نکوهیده شده است. این عامل که ریشه های فرهنگی عمیقی نیز در فرهنگ سنتی کار در میان مردمان ایران دارد می تواند خود به مسئله ای مهم برای ترمیم فرهنگ کار در ایران و نیز تغییر نگرش انضباطی-سرمایه دار سالار کنونی در رابطه با کار بینجامد

فرضیه
بین همیاری میان کارگران در پروسۀ تولید با مصونیت آنان از افسردگی و کارگریزی ناشی از افسردگی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد
بین روحیۀ جمعی کارگران و مصونیت آنان بدین واسطه از افسردگی ناشی از کار و بهره وری تولید رابطۀ معنادار وجود دارد
بین همیاری میان کارگران در پروسۀ تولید با بهره وری تولید رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد
هدف از پژوهش
هدف از این پژوهش آزمون فرضیه های آن در رابطه با ارتباط میان همیاری میان کارگران و بهره وری تولید است. در نتیجۀ این پژوهش همچنین به پیشنهادی دست خواهیم یافت که در صورت تأیید فرضیه های پژوهش امکان افزایش همیاری در پروسۀ تولید را میان کارگران فراهم کرده و زمینۀ لازم را برای تغییر شکل کار به فعالیت گروهی توأم با کمک متقابل میان افراد درگیر در پروسۀ تولید را فراهم کند. این امر بنا بر فرضیه های پژوهش زمینه ساز تغییر روحیات کارگران در پروسۀ تولید و به این واسطه افزایش بهره وری در تولید خواهد شد
منابع پیشهادی پژوهش
روش پیشنهادی برای انجام این پژوهش، روش «آزمایش» است. بنابراین به دو گروه کارگر نیاز است که در دو شرایط متفاوت کار کرده و خروجی دو بنگاه به عنوان نتایج آزمایش مطرح خواهد بود. ۵۰ نفر کارگر شاغل در محیطی توأم با همیاری و کمک متقابل در فضایی غیرامنیتی ۵۰ نفر کارگر در شرایط کنونی کار در یک کارخانۀ نسبتاً بزرگ دارای بیش از ۱۰ نفر کارگر
فرهادی، مرتضی، انسان شناسی یاریگری، سمنان: حبله رود، چاپ دوم: ۱۳۹۷
فرهادی، مرتضی، فرهنگ یاریگری در ایران: درآمدی به مردمشناسی و جامعه شناسی تعاون، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم: ۱۳۹۱
کل، رابرت، رابرت اوون: مبشر نهضت تعاونی، ترجمۀ حسین سالکی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۴
شهنام، طاهری، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها، تهران: نشر هستان، ۱۳۷۸
طوسی، محمدعلی، مشارکت در مدیریت و مالکیت، مرکز آموزش مدیریت دولتی‌، ۱۳۷۲
کرمی، اژدر، بهبود بهره وری از طریق کار گروهی موثر، در فصلنامۀ مطالعات مدیریت بهبود و تحول، مقاله ۵، دوره ۴، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۷۳، صفحه ۷۷-۸۶
Craig, Ben and Pencavel, John. Participation and Productiviy: A Comparison of Worker Cooperatives and Conventional Firms in the Plywood Industry, in Brookings Papers: Microeconomics 1995, Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1995/01/1995_bpeamicro_craig.pdf

صندوق‌های بازنشستگی

عنوان پژوهش
بررسی تاثیر اجرای اصول اداره مطلوب در کنترل بحران مالی صندوق های بازنشستگی و احیای کارکرد بیمه ای آنها در ایران
علت انتخاب موضوع

بحران صندوق های بازنشستگی در ایران به عنوان یکی از ۵ ابرچالش کشور شناسایی شده است(۱). میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور در سال جاری حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است. دو صندوق از سه صندوق بزرگ کشور عملا در شرایط ورشکستگی هستند. صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و بازنشستگی کشوری بیش از ۴۳۰۰۰ میلیارد تومان یعنی ۹۲ درصد از هزینه های بیمه ای سالانه خود را از محل کمک های دولتی تامین می کنند(۲). این رقم به تنهایی از سرجمع یارانه های نقدی سراسری دولت فراتر است. ۱۷ صندوق از ۱۸ صندوق در کشور با کسری تراز پرداختها مواجه هستند. بروز بحران در این صندوق ها را می توان در سه گروه علل مالی، علل جمعیتی و علل مدیریتی بررسی کرد. علل مالی و جمعیتی از علل نهادی هستند و ریشه آنها را در مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر نظام بازنشستگی کشور می توان جستجو کرد. نرخ های حق بیمه/کسورات (contribution rates)، طول دوره بیمه پردازی ، نرخ های ترمیم حقوق بازنشستگی ( indexation rate)، ضریب انباشت (accumulation rate) به عنوان مولفه های مشارکت و حقوق بازنشستگی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده اند از پارامترهای مالی و سن بازنشستگی و سایر شرایط قانونی ناظر بر بازنشستگی و ازکارافتادگی و بازماندگان از نوع پارامترهای جمعیتی هستند. افزون بر این پارامترها که به نوبه خود در ۴ دهه اخیر در جهت تشدید بحران نظام بازنشستگی جابجا شده اند، عوامل مدیریتی و به بیان رساتر مجموعه ساختارها و سیاست های حوزه اداره و اجرایی صندوق ها چه در بخش عملیات بیمه ای و چه در بخش سرمایه گذاری دارایی ها اغلب مغایر بااصول شناخته شده اداره مطلوب ( good governance) سیستم های بازنشستگی تنظیم و اجرا شده اند. در این پژوهش ساختارها و الگوی مدیریتی و اجرایی صندوق های بازنشستگی کشور شامل صندوق های کشوری، لشگری و تامین اجتماعی با مدل پیشنهادی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) که برگرفته از الگوهای اداره مطلوب در ۳۴ کشور عضو این سازمان است تطبیق داده شده و وجوه اشتراکی و افتراقی آن شناسایی و با استفاده از مدل نظریه مبنایی (grounded theory) الگوی مطلوب اداره صندوق های بازنشستگی کشور با هدف کمک به خروج صندوق ها از بحران و احیای کارکرد بیمه ای آنها طراحی و ارائه خواهد شد

منبع ۱. دنیای اقتصاد ۹۶/۶/۲۲: “روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابرچالش­های اقتصاد ایران”، مشاهده  ۹۷/۵/۱۱، https://goo.gl/PNzqYe

 منبع ۲. دوانی، غلامحسین: “کسری صندوق‌های بازنشستگی تا ۵ سال آینده به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید”، کار و کارگر ، ۱۰ مرداد ۹۷، https://goo.gl/HSTB6T

فرضیه
 اداره نامطلوب صندوق های بازنشستگی در ایران یکی از عوامل اصلی بروز بحران در نظام بازنشستگی بوده است
 تفوق مصلحت های کوتاه مدت سیاسی به راهبردهای بلند مدت و بین نسلی در اداره صندوق ها موجب از بین رفتن دارایی صندوق ها و پیری زودرس آنها شده است
 اصلاح نظام مدیریتی و نظارتی در چارچوب اصول اداره مطلوب صندوق ها شرط لازم برای خروج از بحران نظام بازنشستگی در ایران و احیای کارکرد بیمه ای صندوق ها محسوب می شود
هدف از پژوهش
شناسایی نقش ساختارها و رفتارهای مدیریتی و حکمرانی درعلل بروز بحران در نظام بازنشستگی کشور و ارائه الگوی مطلوب اداره صندوق ها برای خروج از بحران و احیای کارکرد بیمه ای آنها
منابع پیشهادی پژوهش
تعداد ۲۰ نمونه پرسشنامه از کارشناسان و صاحب نظران بیمه های اجتماعی برای ارزیابی صحت و سقم فرضیه ها با رهیافت نظریه نخبه محور
منابع مطالعاتی
شیبانی، صابر: نظام بازنشستگی در ایران، ۱۳۸۲، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هادی زنوز، بهروز : صندوقهای بازنشستگی ایران در گذر زمان – با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، بهار ۱۳۹۷، طرح نقد
Carmichael Jeffrey and Robert Palacios, A Framework for Public Pension Fund Management, 2nd Public Pension Fund Management Conference, World Bank, Washington DC, May 5 – 7, 2003
Davis E. Philip, Portfolio Regulation of Life Insurance Companies and Pension Funds, January 2001, ISSN 1367-580X
OECD (2009), OECD Guidelines for Pension Fund Governance’ http://www.oecd.org/dataoecd/18/52/34799965.pdf
OECD (2006), OECD Guidelines on Pension Fund Asset Management’, http://www.oecd.org/dataoecd/59/53/36316399.pdf
Yermo, J. (2008), Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in Selected OECD Countries’ OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, No.15 http://www.oecd.org/dataoecd/26/53/40194872.pdf

رابطه جنسیت و فساد اقتصادی

عنوان پژوهش

بررسی رابطه حضور زنان در دستگاههای بروکراتیک و مساله فساد اقتصادی و ساختاری

علت انتخاب موضوع

هم‌زمان با افزایش حضور زنان در تحصیلات عالی آکادمیک و ورود آنان به نقش‌های مدیریتی و دولتی، یک نیروی پس زننده و پیش‌گیری کننده مردسالار در مقابل این زنان شکل می‌گیرد و زنان را به ناکارآمدی و عدم توانایی در انجام وظائف کاری متهم می‌کند و ماهیت وجودی زنان را به سپهر خصوصی تقلیل می‌دهد. برای مقابله با این نگرش و اثبات کارآمدی زنان و بهبود عملکرد ساختاری که زنان در آن فعالیت دارند، لازم است تلاش‌هایی صورت گیرد تا موانع بر سر راه آنان کمرنگ تر شود و زنان با امنیت شغلی بتوانند به فعالیت شغلی خود بپردازند

فرضیه
مشارکت زنان در مشاغل دولتی-مدیریتی موجب کاهش فساد اقتصادی می‌شود
آگاهی سیاست‌گذاران صادق در مورد نسبت فساد و جنسیت می‌تواند راهی برای مبارزه با فساد باشد
در کشورهایی با فساد بیشتر، نرخ مشارکت زنان کم‌تر است
هدف از پژوهش

هدف نشان دادن تاثیر جنسیت افراد بر واکنش آن‌ها در مقابل فساد اقتصادی، اداری و بروکراتیک و همچنین نشان دادن کاهش میزان فساد در صورت فعالیت بیشتر زنان در یک ساختار است. همچنین باید در نظر داشت که پژوهش در مورد نقش زنان در فساد ساختاری، هم‌زمان با افسانه‌زدایی از نقش زنانگی در گفتمان جریان مردسالار صورت گیرد تا بتوان از ظرفیت‌های زنان بیشتری جدا از محدودیت‌های ناشی از آن گفتمان در ادارات و نهادها استفاده کرد و هم‌زمان مبارزه‌ای علیه فساد نیز شکل بگیرد

منابع پیشهادی پژوهش

 عمر اظفر و دیگران.جنسیت و فساد.۱۹۹۹.ژورنال توسعه اقتصادی،جلد ۶۴،ص ۲۵ تا ۵۵  ان‌سونگ،هونگ.جنس منصف‌تر یا سیستم منصف‌تر.۲۰۰۳.نیروهای اجتماعی.جلد۸۲.ص ۷۰۳تا۷۲۳  سازمان شفافیت بین‌الملل

https://www.transparency.org

Helena Stensöta, Lena Wängnerud.Gender and Corruption.2018

.

تاثیر پیام رسان تلگرام

عنوان پژوهش

تاثیر پیام رسان تلگرام بر بازار فروش منسوجات زنانه

علت انتخاب موضوع

با توجه به رشد روزافزون شبکه های پیام رسان دیجیتالی و دسترسی سریع، آسان و راحت به گردش اطلاعات توسط موبایل های هوشمند از طرفی و از طرف دیگر با این لحاظ که نیمی از جامعه یعنی خانم ها که از امکان قدرت مانور تبلیغاتی پائین تری نسبت به مردان تا ورود و گسترش اینگونه تکنولوژیها به عرصه ارتباطات جهت عرضه محصولات ویژه زنانه برای فروش، برخوردار بوده اند، بدین سبب، افق و سپهری تازه برای رشد توانمند سازی اقتصادی زنان از طریق اینگونه ابزار و وسایل الکترونیکی و به همت فنون بروز، فراهم شده است، که مطالعه تاثیر این شبکه های اجتماعی ارتباطی بر فعالیت های اقتصادی زنان بخصوص منسوجات و پوشاک زنانه ، اهمیت مضاعفی پیدا می کند

فرضیه
تاثیر پیام رسان تلگرام بر عرضه و فروش منسوجات زنانه رابطه معناداری دارد. و زنان با استفاده تبلیغاتی از تلگرام، فعالیت اقتصادی پرباری را برای خود رقم میزنند. مسدود کردن اینگونه شبکه ها مخل توانمندسازی بانوان در عرصه اقتصادی آنان میشود. با توجه به فرهنگ آمرانه و تبعیض آمیز علیه زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی، رواج اینگونه شبکه های اجتماعی امن و راحت، کمکی برای تواندسازی زنان بشمار می آید
هدف از پژوهش
مطالعه تاثیرات شبکه های اجتماعی الکترونیکی برای توانمند سازی بیشتر و بهتر زنان در عرصه خود اشتغالی
منابع پیشهادی پژوهش
صدیق بنای، هلن، ۱۳۸۷، آشنایی باشبکه های اجتماعی، تهران، مرکزمطالعات
خسروی, مصطفی، ۱۳۹۴، شبکه های اجتماعی مجازی و افول سرمایه اجتماعی خانواده، کنفرانس
بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، ترکیه – استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا
Chatterjee, N. (1999). AIDS-related information exposure in the mass media and discussion within social networks among married women in Bombay, India’ in ‘AIDS Care: Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV,’ UK: Taylor & Francis Group, Routledge, 11(4), 443-446.

نقش در انباشت بدهی

عنوان پژوهش

نقش سازمانهای زیر مجموعه شهرداری تهران در انباشت بدهی ۶۵۰۰۰ میلیارد تومانی

علت انتخاب موضوع

آگاهی بخشی به مردم و مسئولین و نشان دادن کژکارکردی نهادهای کژساخت

فرضیه

تفسیر به رای از قانون و دور زدن قانون در جهت منافع ذینفعان و گرو های خاص

هدف از پژوهش

بررسی میزان کارآمدی مسئولین، ساختن نهادهایی فراقانونی و از بین رفتن منافع و منابع عمومی

منابع پیشهادی پژوهش

سایت شهرداری تهران

سایت معاونت اقتصادی شهرداری و صورتهای مالی سالهای ۸۶ تا ۹۶

سند بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران

 منابع موجود در دوره های اقتصاد سیاسی مسکن، اقتصاد فضا، حق به شهر، بودجه ریزی مشارکتی توسط دکتر کمال اطهاری

منابع موجود در دوره اقتصاد سیاسی ایران دکتر محمد مالجو و دکتر پرویز صداقت

سالنامه آماری شهر تهران سال ۹۵

سامانه شفافیت قراردادهای شهرداری تهران

تحقیقات میدانی و مصاحبه با چند شهردار مناطق تهران

تاثیر محله‌گرایی

عنوان پژوهش

تأثیر محله گرایی در محله دریان نوی تهران، بر ارزش افزوده، الگوی مصرف و سرمایه اجتماعی خانوارها

علت انتخاب موضوع

یکی از مشکلات بزرگ شهرهای بزرگ، جابه جایی بین نقاط مختلف شهر است. این جابجایی ها در کلانشهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ، مشکلات زیادی از ترافیک و آلودگی هوا گرفته تا هزینه های دیگر ایجاد می کند. ضمن اینکه محله گرایی می تواند کسب و کارهای کوچک محله ای را رونق دهد و مصرف به اندازه نیاز را وارد فرهنگ خانواده کند. امروز در بسیاری از خانواده ها در شهرهای بزرگی مانند تهران، با دپوی کالاهای اضافی مواجهیم که همین دپو، الگوی مصرف خانوار را تحت تأثیر قرار می دهد و پژوهشها نشان می دهد این دپو، خود باعث بیشتر شدن مصرف می شود. همچنین محله گرایی می تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و ارتباط بین افراد محله را بیشتر کند که این موضوع، می تواند به کاهش آسیبهای اجتماعی در محله نیز کمک کند. همچنین محله گرایی می تواند با کاهش حمل و نقل شهری، هزینه های شهری شهر بزرگی چون تهران را کاهش دهد

فرضیه
محله گرایی با الگوی مصرف خانوار دارای ارتباط معنا دار است
محله گرایی با سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار دارد
سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف و در نتیجه محله گرایی با ایجاد ارزش افزوده در محله و خانوار دارای ارتباط معنادار است
هدف از پژوهش
تقویت محله گرایی و تقویت الگوهای محلی و بومی در برابر الگوهای فرساینده ای که نیاز به جابجایی مکانی زیاد در کلانشهرها دارند
منابع پیشهادی پژوهش
پر کردن پرسشنامه از اهالی محل درباره محل کار، محل تحصیل فرزند یا مهد کودک، محل خرید و ارزیابی میزان این امور در یک جامعه آماری مورد قبول

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید