پنجمین شماره ژورنال آزادی اندیشه

0
1410
به دوستان خود بگویید!
Share

شماره پنجم ژورنال آزادی اندیشه، آذر ١٣٩۶،  شماره ویژه بمناسبت صدمین سال انقلاب اكتبر

علاقمندان می‌‌توانند نسخه چاپی شماره پنجم را از این لینک سفارش بدهند

نویسنده‌ها و مقالات:

 • علی میرسپاسی: تقی ارانی:درجستوجوِی چِپ فرهنگی
 • کاظم کردوانی: دونخستین کنگره‌ی نویسندگان:پاریس و تهران.«رئالیسِم سوسیالیستی» در سیاست و ادبیات
 • خسرو پارسا: درسهای اکتبر
 • کاظم علمداری: چرا شوروی فروپاشید؟ به‌مناسبت صدمین سال انقلاب١٩١٧ روسیه
 • اسفندیار طبری: توده و نخبه از منظر انقلاب اکتبر
 • نیره توحیدی: زنان وجنسیت درتجربه‌ی شوروی
 • کوشیار پارسی: واژگان ِ بزرگ ِ بربادرفته
 • کوشیار پارسی: نمایه کوتاه؛ انقلاب و بازگشت
 • باقر صمصامی/ دکتر محمدعلی خنجی: نقِد«تاریِخ ماد»،«مانیفسِت جبهه‌ی بین المللی»
 • بخش دوم
  جویا آروین: روشنفکری، کنشگری، و امکان نقد
 • معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
 • شیوه‌ی نگارش خط فارسی در نشریه «آزادی اندیشه»

 انجمن آزادی اندیشه

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید