صد سال دانشگاه، ذهنیتها و واقعیتها – جلیل روشندل

video
موضوع وبینار: دانشکده حقوق و علوم سیاسی - جلیل روشندل وبینار ماهانه انجمن آزادی اندیشه در آخرین یکشنبه هر ماه در شبکه‌های اجتماعی و صفحه پخش زنده آگورا در همکاری با ایران آکادمیا ارائه می‌شود. شرکت در این وبینارها رایگان است

درسگفتار اندیشه‌های حقوق بشری درباره حقوق زنان – محمود مسائلی

video
مجموعه درسگفتار محمود مسائلی در آستانه هشتم مارس ۲۰۲۱ - این درسگفتار شامل سه بخش است: حقوق زنان به عنوان حقوق بشر بزرگداشت مقام زن جنبش برابری یا برابری جنسیتی این مجموعه توسط ایران آکادمیا بازنشر شده است.

دوران پیشا علم جنسی در فرهنگ اسلامی: علم الباه مشتمل بر اِرُتیک‌شناسی ، طب و پورنوگرافی

نویسنده: پاتریک فرانک - برگردان: شهرام کیانی منتشر شده در: نشریه شماره ۶ ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۱۶۶ تا ۱۸۹ دوران پیشا علم جنسی در فرهنگ اسلامی: علم الباه مشتمل بر اِرُتیک‌شناسی، طب و پورنوگرافی پاتریک فرانک موسسه‌مطالعات‌شرق‌،دانشگاه‌بامبرگ،آلمان چکیده اگرچه جنسیت مفهومی مدرن است که تا پیش از قرن نوزدهم پدیدار نشده بود، ولیکن مسائل جنسی، ولو تحت عناوینی دیگر در فرهنگ‌های...

زندگی و کار در حاشیە استعمار داخلی: اقتصاد سیاسی کولبری در رۆژهەڵات

نویسندگان: کمال سلیمانی و احمد محمدپور - برگردان خوشناو قاضی منتشر شده در: نشریه شماره ۶ ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۱۲۸ تا ۱۶۵ چکیده این مقاله با تحقیق در مورد کولبری (کار مرزی)، به سیاست دولت برای توسعه‌زدایی (یا استعمار داخلی) مناطق کردنشین ایران (معروف به رۆژهەڵات) می‌پردازد. در حالی که کولبری خطرناک‌ترین شکل کار است، این کسب...

زنانگی میهن پرستانه: فرهنگ ایران مدرن ۱۳۲۰ – ۱۲۸۰

نویسنده: فیروزه کاشانی ثابت - برگردان: مریم میرزانژاد منتشر شده در: نشریه شماره ۶ ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۱۰۰ تا ۱۲۷   زنانگی میهن‌پرستانه: فرهنگ ایران مدرن ۱۳۲۰ – ۱۲۸۰ روزنامه نگاری ایرانی در سال ۱۲۸۹ خورشیدی اذعان کرد: «در ایران زنان از حیوانات کشورهای دیگر هم کم ارزش­ترند. اگرچه امتیازات متنوعی از طریق قوانین اسلامی یا شریعت...

مادری تجربه­‌ای بدنمند؛ نگاهی بر تجربه بارداری و زایمان در پیوند با نهاد پزشکی

نویسنده: مریم میرزانژاد منتشر شده در: نشریه شماره ۶ ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۸۲ تا ۹۹ بخش مهمی از تجربه مادری به دوران بارداری و زایمان اختصاص دارد که ناگزیر این تجربه را به نهاد پزشکی و در سایه پزشکینه شدن قرار می­‌دهد. در واقع با آغاز دوران مدرن مباحثات پزشکی رفته­‌رفته به اين سو رفت که بسیاری...

سوژه فقدان‌زده و سوژه فقدان: بازالیا و لکان

نویسنده: آلویزه اِسفوٓرتزا تارابوٓکیا  -  برگردان: مائده مکتوم منتشر شده در: نشریه شماره ۶ ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۸ تا ۱۷ ۱- مقدمه فرانکوٓ بازالیا (۱۹۸۰-۱۹۴۲)، روانپزشکِ ایتالیایی، بیش از هر چیز با عملِ انقلابی‌اش در تیمارستان‌هایِ گوریزیا، کلورنو و تریسته به یاد آورده می‌شود. او با معرّفیِ یک رویکردِ باهمستانی و رویهٔ درهایِ باز، روانپزشکیِ عقب‌ماندهٔ پس از...

شرح دو مفهوم از دانشنامه روانشناسی انتقادی

نویسنده: مانولیس دفرموس   - برگردان: امانوئل شکریان منتشر شده در: نشریه شماره ۶ ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۴۲ تا ۵۵ مقدمه مترجم: پیش از این و در شماره پنجم ژورنال ایران آکادمیا مقاله ای از مانولیس دفرموس تحت عنوان «روان شناسی شوروی» ترجمه و منتشر شد. دکتر مانولیس دفرموس استاد روان شناسی دانشگاه کرت در یونان است. وی...

آیا اسلام گرایی رادیکال یک پدیده مدرن است؟

نویسنده: نادر مرادی منتشر شده در: نشریه شماره ۶ ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۲۸ تا ۴۱ در مقالة زیر نخست تفاوت میان جامعه (Gesellschaft/society)  و جماعت (Gemeinschaft/Community)  از دیدگاه فردیناند تونیس و هلمون پلسنر توضیح داده می‌شود، سپس به برخی از مناقشاتی که دربارة کاربرد اصطلاح اسلامیسم وجود دارد، اشاره می‌شود، آنگاه به سه متن مشخص از اسلامگرایان...

اهمیت نقد ایدئولوژی برای کنش سیاسی در ایران

نویسنده: ارژنگ علی‌پور بیجارکنی منتشر شده در: نشریه شماره ۶ ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۱۸ تا ۲۷ چکیده در این جستار کوشیده شده که با بهره‌گیری بیشتر از تعاریف جامع به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که ایدئولوژی یعنی چه؟ نقد ایدئولوژی یعنی چه؟ و در ادامه به توصیف کلی امر سیاسی در ایران پرداخته شده و سپس با...