ابعاد ایدئولوژیک امارت اسلامی طالبان

(قریه را از من گرفتی، درس و مشقم را مگیر) به احترام مبارزات دختران و زنان افغان برای یادگیری و کسب دانش پرسش ها: چرا حکومت طالبان با فراگیری علم و دانش نوین موافق نیست؟ چه ابعاد آیینی در باور طالبان مانع از حضور زنان و دختران در عرصه یادگیری و کسب علم می شود؟ این ابعاد از چه دیدگاه و...

بخش پنجم: از تقابل یا همراهی گفتمان برابری‌خواهی با گفتمان انتخابات

چکیده:‌ این مطلب مروری است اجمالی بر تاریخ حضور سیاسی زنان از اواخر قرن ۱۳ شمسی تا ابتدای قرن ۱۵ شمسی. پرسش پایه‌ی این تحقیق مبتنی برچگونگی پیدایش فمینیسم سیاسی ونحوه حضور فمینیسم سیاسی در انتخابات در بیش از یک قرن گذشته است. این تحقیق در هفت جستار به ترتیب تاریخ وقایع، دراختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. مطلب زیر...

ناسازگاری امارت اسلامی با مفهوم دولت مدرن

به احترام فهیم دشتی، روزنامه نگاران آزادی خواه، و همه  آنهایی که حکومت اسلامی را مغایر با موازین دمکراسی و حقوق بشر می دانند پرسش: چرا طالبان قادر به ایجاد دولت به معنی مدرن کلمه نیست؟ طرح موضوع ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری خود در شانزدهم شهریور، دولت جدید افغانستان را اعلام کرد. اعضای تشکیل دهنده دولت به وضوح...

بخش چهارم: برآمدن دولت اعتدال دروغین و گفتمان شهروندی

چکیده:‌ این مطلب مروری است اجمالی بر تاریخ حضور سیاسی زنان از اواخر قرن ۱۳ شمسی تا ابتدای قرن ۱۵ شمسی. پرسش پایه‌ی این تحقیق مبتنی برچگونگی پیدایش فمینیسم سیاسی ونحوه حضور فمینیسم سیاسی در انتخابات در بیش از یک قرن گذشته است. این تحقیق در هفت جستار به ترتیب تاریخ وقایع، دراختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. مطلب زیر...

معضل شناسایی امارت اسلامی طالبان در حقوق بین الملل

به احترام احمد مسعود و مقاومت مردم افغانستان در برابر عوام فریبی و جنایات طالبان. و به احترام بانوان که جزو ستم دیده ترین همه مردم افغانستان هستند احمد مسعود "امروز پیام مشخصی به مردم عزیز خود دارم. هموطنان ما! در هر گوشه ای که هستید، چه در بیرون و چه در داخل،  فراخوان می دهیم که قیام عمومی را...

بخش سوم: جنبش سبز حامل گفتمان ضد خشونت با تاثیر از گفتمان برابری خواهی

چکیده:‌ این مطلب مروری است اجمالی بر تاریخ حضور سیاسی زنان از اواخر قرن ۱۳ شمسی تا ابتدای قرن ۱۵ شمسی. پرسش پایه‌ی این تحقیق مبتنی بر چگونگی پیدایش فمینیسم سیاسی و نحوه حضور فمینیسم سیاسی در انتخابات در بیش از یک قرن گذشته است. این تحقیق د رهفت جستار به ترتیب تاریخ وقایع، دراختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت....

ابعاد کیفری شکنجه در حقوق بین‌الملل

با احترام به بهنام محجوبی و دیگر بیگناهانی که در زیر شکنجه های غیرانسانی و زیر عنوان دین و خداوند جان باختند. پرسش ها: چرا شکنجه به هر شکلی که صورت پذیرد باید منع شود؟ آیا شکنجه موضوع تخلفی عادی از قوانین حقوق بشر بین المللی است یا اینکه دارای ابعادی کیفری بوده و با مسئولیت در برابر جامعه بین...

زینب پیغمبرزاده – درک ما از جنسیت و سکسوالیته

video
اپیزود ششم پادکست صوتی- تصویری ایران آکادمیا به گفتگو با زینب پیغمبرزاده، پژوهشگر، کنشگر و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در دانشگاه هادرسفیلد و مدرس روش عملی تحقیق در دانشگاه ایران آکادمیا، درباره جنسیت و سکسوالیته اختصاص یافته است. این گفتگو در آگوست (اوت) ۲۰۲۱ انجام شده و در هشتم شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۳۰ آگوست برای نخستین بار منتشر شده...

درسگفتار شماره ۲۵

video
در این جلسات آخر و پایانی این درس‌گفتار شماره ۳۰۵ اقتصاد، می‌خواهم از دن ماتسون (Dan Matson) که این درس‌گفتار را ضبط کرده و به صورت ویدیو در آورده است تشکر کنم. همچنین از دن دیگر و مانیشا برای کاری که در تهیه این درس انجام داده‌اند. ما چهار نفر امیدواریم شما که به این درس‌گفتار گوش کرده‌اید برایتان...

مصداق حقوقی ممنوعیت ورود واکسن – محمود مسائلی

پرسش ها: تعریف دقیق حقوقی جنایت علیه بشریت طبق مقررات حقوق کیفری بین المللی چیست؟ عناصر تشکیل دهنده آن نوع جنایات چیست؟ آیا فرمان ممنوعیت خرید و اکسن های ایمن سازی در برابر ویروس کرونا می تواند مصداق بارز جنایت علیه بشریت باشد؟ فراگیری ویروس کرونا باعث از دست رفتن جان هزاران هموطن بی گناه شده است. اما اصلی ترین...