شرح بیشتر در رابطه با این کنفرانس را در اینجا مطالعه کنید

پنل اول: سیاست و روابط بین الملل

سخنران اول: تداوم و دگرگونی در سیاست – جلیل روشندل

سخنران دوم: بررسی گرایشها و جریانات سیاسی در ایران امروز ۴۰ سال بعد از انقلاب – عمار ملکی

پنل دوم: ادبیات و سینما

سخنران اول: روایت‌های داستان و شعر از چگونه بودن ما، ۴۰ سال بعد از انقلاب ۵۷ – نسیم خاکسار

سخنران دوم: بازنمایی روابط زن و مرد درسینمای ایران بعد از انقلاب – عسل باقری

سخنران سوم: ادبیات تبعید، تاثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی -اسفندیار دانشور

پنل سوم: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب

سخنران اول: بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران – رضا رکوئی

سخنران دوم: تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب ۱۳۵۷ – حسن فرشتیان

آیا می‌دانستید که می‌توانید در رویداد علمی پیش ‌رو شرکت کنید؟

سخنران سوم: انقلاب دو بُنی – محمد رضا نیکفر

پنل چهارم: نقش روشنفکران

سخنران اول: روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران – محسن متقی

سخنران دوم: روشنفکری چپ ایران: دگردیسی در پی گذار از طوفان‌ها – سعید پیوندی

پنل پنجم: علوم و پژوهش علمی

سخنران اول: سعید پیوندی

سخنران دوم:‌ کوچ علم از دانشگاه وبحران اعتماد در علوم پزشکی – ایرج سبحانی

پنل ششم: جنبشهای اجتماعی

سخنران اول: گونه شناسی کنشگران و جنبشهای اجتماعی – فرهاد خسروخاور

سخنران دوم: جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت – نیره توحیدی

به دوستان خود بگویید!
Share
می‌خواهید با ما در ارتباط باشید؟

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید