فهرست مطالب این شماره به قرار زیر است:

  • موسیقی و هویت. اتواتنوگرافی تحلیلی-انتقادی به منظور پیش نهادن یک گفتمان در ادبیات پژوهشی موسیقی و هویت در تجربه موسیقایی بر محور سه گانه ساخت، اجرا و شنیدن / سجاد سپهری
  • توانمندسازی زنان. مطالعه تطبیقی وضعیت ایران و تونس از منظر آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی / سو شاد، جلیل روشندل
  • هویت ملی در شرایط جهانی شدن / محمود مسائلی
  • روانشناسی شوروی / مانولیس دفورموس / برگردان:‌ امانوئل شکریان

  • میشل فوکو و رخداد ایرانی / اسلاوی ژیژک / برگردان:‌ مائده مکتوم

نسخه دیجیتال و رایگان را در این لینک دریافت و مطالعه کنید.

نسخه چاپی را در سایت انتشارات ایران آکادمیا در این لینک سفارش دهید. هزینه‌ها مربوط به سایت توزیع کننده جهت چاپ و ارسال است.

به دوستان خود بگویید!
Share
می‌خواهید با ما در ارتباط باشید؟

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید