سخنرانی کاظم کردوانی، حسن یوسفی اشکوری و محمدرضا نیکفر

انجمن آزادی اندیشه برگزار می‌کند: دین‌پیرایی در جهان مسیحی
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما رفورماسیون چیست؟ چگونه آغاز شد و چه سیر و سرنوشتی یافت؟ پروتستانتیسم و دین‌پیرایی مسیحی چه بازتابی در میان مسلمانان و به طور مشخص در ایران یافت؟ بحث اصلاح دینی در اسلام چگونه آغاز شد و محورهای آن کدامند؟ جلسه سخنرانی و پرسش‌‌ و پاسخ با توضیح مختصری در مورد تاریخ جنبش اعتراضی لوتر و همراهان و سرانجام و تأثیر رفورماسیون می‌آغازد. پس از آن سه سخنران دیدگاه‌هایشان را در مورد دین‌پیرایی از زاویه‌ای تطبیقی مطرح می‌کنند.
سخنرانان: کاظم کردوانی، حسن یوسفی اشکوری، محمدرضا نیکفر
معرفی انجمن آزادی اندیشه: حسن یوسفی اشکوری
– مقدمه بحث: تاریخ جنبش اعتراضی لوتر و همراهان – محمد رضا نیکفر
– سخنران اول، کاظم کردوانی: بسترهای آماده‌ساز پروتستانتیسم، تاثیر آن بر ایران و تفاوت‌ها
– سخنران دوم، حسن یوسفی اشکوری: برگرفته‌های اصلاح‌طلبان مسلمان از اصلاح دین مسیحی
– سخنران سوم، محمد رضا نیکفر: تعالی و فضیلت
به دوستان خود بگویید!
Share
می‌خواهید با ما در ارتباط باشید؟

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید