سخنرانی: كاظم كردوانی، ایمان گنجی، نیره توحیدی و یگانه خویی

با ابتكار و برگزاری انجمن آزادی اندیشه:  تأملی براعتراضهای اجتماعیِ اخیر در ایران: از دیماه ۹۶ تا دختران خیابان انقلاب دانشگاه هومبولت / برلین/ آوریل ۲۰۱۸

لیستی شامل ٤ ویدئو: تأملی براعتراضهای اجتماعیِ اخیر در ایران

  1. تأملی بر شکاف‌ها و گسست‌های اجتماعی در ایران امروز – کاظم کردوانی
  2. اعتراضات ایران در بستر اعتراضات جهانی – ایمان گنجی 
  3. نگاهی به جنبش حق خواهی زنان با تکیه بر مبارزه علیه حجاب اجباری – نیره توحیدی
  4. حق داشتن حق – یگانه خویی  
به دوستان خود بگویید!
Share
می‌خواهید با ما در ارتباط باشید؟

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید