رویدادها - پخش زنده

شبکه های اجتماعی

5,320دوستداردوست شو
587دنبال کنندهدنبال کن
730مشترکمشترک شو

خبرنامه ایران آکادمیا

خبرنامه ایران آکادمیا شامل آخرین محصول‌های علمی و آموزشی مجموعه ایران آکادمیا است

امکان ذخیره نام نویسی شما نبود. دوباره تلاش کنید
اشتراک شما با موفقیت انجام شد. سپاس

خواندن هانا آرنت کافی نیست 

منبع: نیویورک ریویو اشاره مترجم: مقاله حاضر سعی دارد دلايل حمايت از ترامپ را توضيح دهد. انتخابات سال دو هزار و بيست نشان داد كه...

خبرها

رویدادها