پخش زنده ایران آکادمیا (لینک صفحه پخش زنده)

🎧 شنیداری

📢 خبرها

کوروش و حکومت مطلوب: منش انسانی یا حقوق بشر؟

به مناسبت هفتم آبان (٢٩ اکتبر) و بزرگداشت روز ملی کوروش کبیر پرسش ها: چرا باید کوروش کبیر و مدل حکمرانی از را از شناخت؟...

شهر و شهروندی در آیینه‌ی فروریختن ساختمان پلاسکو

شهر و شهروندی آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو به علتهای گوناگون و در پیِ آن دست به دست دادن عاملهای مختلفِ تاریخی، اجتماعی، فرهنگی...

♯ شبکه های اجتماعی

5,320دوستداردوست شو
587دنبال کنندهدنبال کن
1,060مشترکمشترک شو

📰 خبرنامه ایران آکادمیا

خبرنامه ایران آکادمیا شامل آخرین محصول‌های علمی و آموزشی مجموعه ایران آکادمیا است

امکان ذخیره نام نویسی شما نبود. دوباره تلاش کنید
اشتراک شما با موفقیت انجام شد. سپاس

درسگفتارهای اقتصاد مارکسی – استفان رِزنیک

در اینجا به همه درس‌گفتارهای استاد فقید اقتصاد سیاسی استفان رزنیک درباره اقتصاد مارکسی دسترسی خواهید داشت. درباره این درس‌گفتارها، مترجمان و توضیحات آنان،...